171a

Do o. Antonio Rocchettiego

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.
Niepokalanów, 19 III 1929

Reverendissimo P[adre] Procuratore delle Missioni!

Le communico colla presente che ho inviato dalla Crociata di Polonia per le Missioni il giorno 3 XII 1928 la somma di 900 zł ed il giorno 28 II 1929 la somma di 516 zł, cioè insieme circa 3000 lire, il quale denaro non era ancora publicato nel Commentarium. È arrivato?

Dev[otissi]mo ubb[idientissi]mo

Fr. Massimiliano M. Kolbe

[Przekład polski]

Najprzewielebniejszy O[jcze] Prokuratorze Misji!

Niniejszym informuję, że wysłałem od polskiej Krucjaty na Misje [ 1 ] dnia 3 XII 1928 sumę 900 zł i dnia 28 II 1929 sumę 516 zł, to jest razem około 3000 lirów; [informacja o] tych pieniądzach nie została jeszcze opublikowana w Commentarium. Czy doszły?

Bardzo oddany i bardzo posłuszny

br. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] Mianowany w 1926 r. delegatem prowincjonalnym Krucjaty Misyjnej (por. Pisma, 150), św. Maksymilian organizował także zbiórkę na misje franciszkańskie i przesyłał zebrane pieniądze do Rzymu.