172

Do Aleksandra Podwapińskiego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] | stacja kol[ejowa] Szymanów | Nr konta PKO 150.283.

Niepokalanów, 5 IV 1929

W odpowiedzi na list z 1 IV br. niniejszym donoszę, że jesteś przyjęty i możesz zaraz [ 1 ] przyjechać, o ile lekarz wyda świadectwo zupełnego zdrowia. Gdyby zdrowie nie było zupełne, należy nasamprzód przesłać papiery i poczekać na odpowiedź. Papiery wymagane są to: 1) świadectwo zdrowia od lekarza, 2) świadectwo chrztu (metryczne), 3) świadectwo moralności od księdza i 4) ewentualne inne świadectwa (szkolne np.). Jeżeli zdrowie jest zupełne, można papiery przywieźć ze sobą. Jako wyprawę trzeba przywieźć (o ile możliwe) ubranie na co dzień i na święto, obuwie na zmianę, kilka par bielizny i pościel. Przede wszystkim jednak chodzi o zupełne oddanie się Niepokalanej.

Niepokalanów leży przy stacji Szymanów w połowie linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Łowiczem.

Polecam Niepokalanej

O. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Zob. Pisma, 145, przyp. 1