173

Do Franciszka Adamaszka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] | stacja kol[ejowa] Szymanów | Nr konta PKO 150.283.

Niepokalanów, 5 IV 1929

W odpowiedzi na list z 2 IV w sprawie przyjęcia do Zakonu niniejszym donoszę, że możesz przyjechać, jeżeli lekarz wyda świadectwo, że jesteś zupełnie zdrów. Gdyby lekarz orzekł, że zdrowie nie jest zupełne, trzeba nasamprzód przesłać papiery, a potem poczekać na ostateczną odpowiedź. Papiery te to są: 1) świadectwo chrztu (metryczne), 2) świadectwo moralności od księdza, 3) świadectwo zdrowia od lekarza i 4) inne świadectwa, jakie masz. Jeżeli jesteś całkiem zdrów, to te świadectwa możesz ze sobą przywieźć. - "Z 12 roku" jesteś, to znaczy, że masz już 17 lat, bo przed 14 rokiem życia też się nie przyjmuje. Ze sobą trzeba przywieźć (o ile to możliwe) ubranie na co dzień i na święto, kilka par bielizny, obuwie na zmianę i pościel. Oczywiście, o ile to możliwe, bo przede wszystkim chodzi o szczerą chęć oddania się całkowicie Niepokalanej. Niepokalanów leży przy stacji Szymanów o godzinę drogi koleją z Warszawy w stronę Łowicza.

Polecam Niepokalanej

O. Maksymilian M-a Kolbe