174

Do Józefa Musiała

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerza Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] | stacja kol[ejowa] Szymanów | Nr konta PKO 150.283.

Niepokalanów, 5 IV 1929

W odpowiedzi na list 3 IV w sprawie przyjęcia do Zakonu do Niepokalanowa niniejszym donoszę, że o ile lekarz wyda świadectwo zupełnego zdrowia możesz zabrać ze sobą: 1) świadectwo metryczne, 2) świadectwo moralności i 3) świadectwo szkolne, i z tymi świadectwami (i lekarskim) przyjechać. Jeżeli zaś lekarz znajdzie jakieś niedomaganie, należy wprzód nadesłać papiery i zaczekać na ostateczną odpowiedź. - Jako wyprawę trzeba przywieźć (o ile to możliwe): ubranie na święto i na co dzień, kilka par bielizny, obuwie na zmianę i pościel. Niepokalanów leży przy stacji Szymanów godzinę drogi z Warszawy ku Łowiczowi.

Polecam Niepokalanej

O. Maksymilian