175

Do Józefa Gardonia

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerza Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] | stacja kol[ejowa] Szymanów | Nr konta PKO 150.283.
Niepokalanów, 18 IV 1929

W odpowiedzi na list z dnia 6 IV br. w sprawie przyjęcia do Zakonu uprzejmie donoszę, że jeżeli lekarz po zbadaniu uzna cię za zupełnie zdrowego, to możesz do nas przyjechać. Ze sobą należy koniecznie zabrać następujące papiery: 1) świadectwo metryczne, 2) świadectwo moralności od księdza, 3) świadectwo zdrowia od lekarza i 4) inne ewentualne posiadane świadectwa. Co się tyczy wyprawy, to kilka par bielizny, ubranie na co dzień i na święta, obuwie na zmianę oraz pościel trzeba przywieźć, o ile warunki domowe pozwolą.

Niepokalanów znajduje się w połowie drogi między Warszawą a Łowiczem przy stacji kolejowej Szymanów.

Opiece Niepokalanej polecam

O. Maksymilian Ma Kolbe [ 1 ]

[ 1 ] Podpis własnoręczny.