176

Do kandydata na brata zakonnego o nie ustalonym nazwisku

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa] | stacja kol[ejowa] Szymanów | Nr konta PKO 150.283.

Niepokalanów, 19 IV 1929

W odpowiedzi na list z dnia 17 IV br. w sprawie przyjęcia do Zakonu uprzejmie donoszę, że jeżeli lekarz po zbadaniu uzna cię za zupełnie zdrowego, to możesz do Niepokalanowa przyjechać.

Ze sobą należy koniecznie przywieźć następujące papiery: 1) świadectwo metryczne, 2) świadectwo moralności od księdza, 3) świadectwo zdrowia od lekarza i 4) inne ewentualne posiadane świadectwa. Co zaś do wyprawy, to trzeba zabrać: kilka par bielizny, ubranie na co dzień i na święta, obuwie na zmianę oraz pościel. Gdybyś ze względu na stan ubogi nie mógł się zaopatrzyć w te przedmioty, to wystarczy szczera chęć służenia Niepokalanej bez zastrzeżeń, gdyż ubóstwo nie jest przeszkodą w przyjęciu.

Niepokalanów znajduje się w połowie drogi między Warszawą a Łowiczem przy stacji kolejowej Szymanów.

Opiece Niepokalanej polecam

O. Maksymilian M-a Kolbe [ 1 ]

[ 1 ] Podpis własnoręczny.