177a

Do br. Otto Caputo, prezesa prymarii MI w Rzymie

Oryg.: rkps Archiwum Centrum Międzynarodowego MI w Rzymie. - Odp.: ms AN.

Niepokalanów, 29 IV 1929

Rev[eren]do Padre,

Le invio le benedizioni dei Vescovi nell’originale; i polacchi del Collegio potranno tradurre in italiano o latino.

Annetto anche lo Statuto, che ho dimenticato nella precedente.

Vorrei indicare anche le condicioni "ad validitatem" del canone 723 e specialmente n. 3°.

Eravamo tanto lieti delle notizie dalla Sicilia. Evviva l’Immacolata.

Finisco, raccomandandomi alle preghiere affinché l’Immacolata volesse dirigere tutta la sua MI come meglio piace a Lei.

Nel S[anto] P[adre] Francesco

fra Massimiliano M. Kolbe

[Przekład polski]

Przewielebny Ojcze,

Przesyłam Ojcu [błogosławieństwo] Biskupów w oryginale [ 1 ]; Polacy z Kolegium mogą przetłumaczyć je na język włoski lub łaciński.

Załączam również statut, którego zapomniałem [wysłać] w poprzednim liście [ 2 ].

Chciałbym również zwrócić uwagę na warunki "do ważności" według kanonu 723, a szczególnie nru 3.

Ucieszyliśmy się bardzo wiadomościami z Sycylii [ 3 ]. Niech żyje Niepokalana.

Kończę polecając się modlitwom, aby Niepokalana zechciała kierować całą swoją MI, jak się Jej najbardziej podoba.

W św. Ojcu Franciszku
br. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] Tj. błogosławieństwa biskupów polskich z okazji 5-lecia RN - zob. RN 6 (1928).

[ 2 ] List z 23 IV 1929 - zob. Pisma, 177.

[ 3 ] "Comm. Ord." 26 (1929) 9-13 zamieszcza sprawozdanie z prowincji sycylijskiej, skąd dowiadujemy się, że 28 X 1928 odbyło się uroczyste poświęcenie odbudowanego od fundamentów, po kataklizmie trzęsienia ziemi w 1908 r., kościoła św. Juliana, a 25 XI 1928 - kościoła św. Franciszka z Asyżu, połączone z przewiezieniem do Mesyny relikwii Świętego. Z tej okazji w kościele św. Franciszka wmurowano marmurową tablicę pamiątkową.