181

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr.: Królowa Dziewic. - Wydawnictwo "M.I." OO. Franciszkanów - Drukarnia "Czasu".

Niepokalanów, 16 X 1929

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Droga Mamo!

Bóg zapłać przez Niepokalaną za liścik z życzeniami.

Kalendarze już wysłane i zapewne też doszły.

O. Alfons wraca w piątek [ 1 ].

U nas pracy moc.

Z internistami [ 2 ] (jest ich 33) razem już 104 dusze zamieszkują Niepokalanów. - Cześć Niepokalanej.

Wdzięczny syn

O. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres] Wielmożna Pani | Marianna Kolbe | Kraków | Smoleńsk 6 | Klasztor PP. Felicjanek

[Stempel pocztowy] Teresin Sochaczewski 16 X 1929

[ 1 ] Chodzi o powrót o. Alfonsa Kolbego z pielgrzymki. W 1929 r. Ojciec święty ogłosił nadzwyczajny jubileusz na 50-lecie swego kapłaństwa (20 XII 1879 - 20 XII 1929) i zaprosił do pielgrzymowania do Rzymu. O. Alfons wybrał się z pielgrzymką śląsko-częstochowską, która wyruszyła z Katowic 3 X 1929 trasą: Wenecja - Padwa - Rzym - Pompeja - Asyż - Florencja - Wiedeń. Dnia 9 X przyjął pielgrzymów na uroczystej audiencji papież Pius XI. Powrót do kraju nastąpił 18 X 1929.

O pielgrzymce napisał o. Alfons cykl artykułów pt. Byłem i ja w Rzymie, RN 8 (1929) 366-369, RN 9 (1930) 8-10, 43-48, 71-74, 102-108, 135-144, 166-174, 235-237, 269-275, 301-304, 331-334, 363-365. Złoty jubileusz święceń kapłańskich papieża Piusa XI był uroczyście obchodzony także w różnych krajach świata.

[ 2 ] Internat (Małe Seminarium Misyjne) w Niepokalanowie otwarto we wrześniu 1929 r. Seminarium w ciągu kolejnych lat nosiło nazwy: Internat, Małe Seminarium Misyjne, Prywatne Gimnazjum OO. Franciszkanów, Gimnazjum MI, by w 1956 r. przyjąć obecną: Niższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - zob. Pisma, 157, przyp. 3.