183

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis.

Kraków, 15 I 1930

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Poprosiłbym o pospieszne wysłanie do Rzymu, bym tam mógł to dostać:

1) ze 3 dyplomiki w języku łacińskim (są w okładce grubej, w przedziałce dla M.I. [...] [ 1 ] );

2) spis braci, którzy niezadługo mają złożyć śluby (którzy i na kiedy).

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Dopisek] Aegrotis melius? [ 2 ]

[Adres] Przewielebny O. Redaktor | Ks. Alfons Kolbe | Niepokalanów p[oczta] Teresin Soch[aczewski] (Wr.)

[Stempel pocztowy] Kraków 15 I 30

[ 1 ] Rysunek górnej części biurka ze wskazaniem przedziałki.

[ 2 ] Czy chorym lepiej?