192

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Rzym, 21 I 1930] [ 1 ]

Drogi Bracie!

Dziś otrzymałem "exprès". W saa raz się przyda. Dałem też zaraz dyplomik łaciński do przepisania na maszynie. Czuję doprawdy, że Niepokalana kieruje sprawami, ale co do... [ 2 ] nie wiem sam, jak będzie i jak zrobić. Proszę tylko o modlitwę, by się stała Wola Niepokalanej.

O. Generał [ 3 ], jak powróci, ostatecznie zadecyduje coś w sprawie misyjnej (naszej), trzeba będzie więc czekać.

List Twój uspokoił mnie nieco, bo trapiłem się trochę, że na niedzielę nie będę mógł być w domu.

Kończę i wychodzę, by i list posłać, i o. Serafina [ 4 ] odwiedzić. Jeszcze tam nie byłem, a raczej go nie zastałem.

br. Maksymilian Kolbe

[ 1 ] Datę ustalono na podatawie notatki w pamiętniku Świętego (Pisma, 867 A) z 21 I 1930: "Po południu u o. Serafina".

[ 2 ] Trudno się domyślić, o co chodziło. Być może o misje na Dalekim Wschodzie, ale mogło chodzić także o uzyskanie szczególnych praw dla Niepokalanowa.

[ 3 ] o. Alfons Orlich (Orlini).

[ 4 ] O. Serafina Majchra.