195

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

W pociągu nad granicą włosko-franc[uską], 28 I 1930

Drogi Bracie!

Wobec tego, że zostałem przez N[ajprzewielebniejszego] O. Generała [ 1 ] telegraficznie przywołany z Padwy ponownie do Rzymu, i że chciał, bym i do Asyżu wstąpił, na tę niedzielę [ 2 ] nie będę mógł nadążyć, bo dzisiaj dopiero przez 6 godzin byłem w Turynie i zwiedziłem "Mały Dom Opatrzności Bożej" [ 3 ] i bardzo pobieżnie Instytut bł. Don Bosco [ 4 ]. Około północy przekroczę granicę, teraz (7.22 min[ut] wieczorem) przerzynam odcinek granicy i paszporty już Włosi oglądnęli i postemplowali [...] [ 5 ]

Trapiłem się czas jakiś, że może Ci tam bardzo ciężko i może chorujesz, ale i to oddałem już teraz Niepokalanej.

Nasi "misjonarze" [ 6 ] niechby już zaprzestali się golić, boć na Wschód trzeba z brodami jechać, taki ponoć zwyczaj.

Jak tylko upewnię się co do okrętu, mam dać znać do Generałatu, a N. O. Generał zawiadomi Wikariusza Apostolskiego [ 7 ]. Teraz mam na oku dość wygodny okręt włoski, który wyjeżdża 25 lutego z Triestu, ale może Francuzi dadzą lepsze warunki.

W "Małym Domu Bożej Opatrzności" byłem też na obiedzie; książki tam nabyte chyba pocztą prześlę, by nie dźwigać.

Aha, niechaj "misjonarze" nasi trochę się poorientują choćby we francuszczyźnie i w chińskim, i japońskim, po dwóch ma być do każdego kraju.

Kończę, bo trudno w pociągu pisać, i polecam się modlitwom

br. Maksymilian

[ 1 ] O. Alfonso Orlicha (Orliniego).

[ 2 ] Najbliższa niedziela przypadała 2 II.

[ 3 ] Jest to olbrzymi zakład założony w 1828 r. przez św. Józefa Cottolengo (1786-1842) dla nieuleczalnie chorych, niedorozwiniętych itp. Założyciel nadał dziełu nazwę "Mały Dom Opatrzności Bożej", gdyż szpital ten utrzymuje się wyłącznie z dobroczynności i nie może mieć żadnych kapitałów.

[ 4 ] Dom Macierzysty Salezjanów, przy którym istnieją szkoły zawodowe i oratoria (domy młodzieżowe); św. Jan Bosco kanonizowany w 1934 r.

[ 5 ] Szkic orientacyjny północnych Włoch i południowej Francji z zaznaczeniem trasy podróży z Turynu do Ventimiglia przez Francję.

[ 6 ] Bracia: Zeno Żebrowski, Hilary Łysakowski, Zygmunt Król i Seweryn Dagis.

[ 7 ] Zob. Pisma, 190, przyp. 12.