197

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Lourdes - Intérieur de la Grotte Miraculeuse.
Lourdes, 30 I 1930

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Drogi Bracie

Już Mszę św. odprawiłem w bazylice w Lourdes, ale najmilsze tu miejsce to to, które widnieje na pocztówce. Bazylika ładna, piękna, ale to już ręce ludzkie robiły, natomiast w grocie znać działanie Niepokalanej i tam się wciąż modlą.

Memento

br. Maksymilian

[Dopisek] Staram się jak najprędzej wrócić; niech Niepokalana wszystkimi się opiekuje.

[Adres] Przewielebny O. Redaktor | Ks. Alfons Kolbe | Niepokalanów | p[oczta] Teresin Soch[aczewski] (Wr) | (Pologne)

[Stempel pocztowy] Lisieux II 30 1