198

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus assise dane le jardin du Carmel.
Lisieux, 1 II 1930

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Drogi Bracie!

Piszę w pokoju św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Buissonets. Wczoraj załatwiłem w Paryżu. Do dyrektora trudno się dostać, ale i 20 procent dobre, bo Salezjanie dostali tylko 10 procent. Resztę listownie się załatwi. W Lisieux tylko pobędę trzy godziny i zaraz bezpośrednio przez Paryż do Niemiec. Św. Teresa patronka misji niech się troszczy.

br. Maksymilian

[Dopisek] Między sprzętami św. Teresy (jak jeszcze była w domu) są też i szachy na pociechę naszym szachistom. Bardzo miła atmosfera. Teraz po dwunastej. O pierwszej może porozmawiam z którą z trzech Jej sióstr przebywających w klasztorze w Lisieux [ 1 ]. Niech Niepokalana pamięta o wszystkim.

[Adres] Przewielebny O. Redaktor | Ks. Alfons Kolbe | Niepokalanów | p[oczta] Teresin Soch[aczewski] | (Wr.) | (Pologne)

[Stempel pocztowy] Lisieux II 30 1

[ 1 ] W 1930 r. żyły jeszcze trzy rodzone siostry św. Teresy od Dzieciątka Jezus, przebywające w klasztorzew Lisieux: 1) s. Agnieszka od Jezusa (Paulinka), zm. 28 VII 1951; na jej polecenie św. Teresa napisała Dzieje duszy; 2) s. Genowefa od Najświętszego Oblicza (Celinka), malarka, zm. 25 II 1959; 3) s. Maria od Najświętszego Serca Pana Jezusa (Maria), zm. 19 I 1940.

O swym pobycie w Lisieux pisze św. Maksymilian w pamiętniku 1 II 1930 - zob. Pisma, 867, C.