200

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. (fotografia) jednostr. zapis. Fot. św. Maksymiliana i braci: Zenona Żebrowskiego, Hilarego Łysakowskiego i Zygmunta Króla na tle Koloseum.
Rzym, 4 III 1930

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Najprzewielebnlejszy Ojcze Prowincjale!

Jużeśmy i wizy chińskie wyrobili i zwiedzili Watykan, Koloseum (świadkiem ta ilustracja) itp. Mszę św. odprawiłem, a bracia komunikowali tam, gdzie Niepokalana objawiła się Ratisbonne’owi [ 1 ] i dziś w katakumbach. Jutro ruszamy do Marsylii i - dalej. I O. Generał [ 2 ] dał 100 dolarów i mówił, że chciałby i milion dać dla Niepokalanej.

Z prośbą o memento i serafickie błogosław[ieństwo]

br. Maksymilian

[Adres] Najprzewielebniejszy | O. Prowincjał | Ks. Kornel Czupryk | OO. Franciszkanie | Lwów | Polonia

[Stempel pocztowy] Roma Ferrovia 4 III 30

[ 1 ] Por. Pisma, 190, przyp. 13.

[ 2 ] O. Alfonso Orlich (Orlini).