201

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. (fotografia) jednostr. zapis., przedstawiająca (na odwrocie) św. Maksymiliana i braci: Zenona Żebrowskiego, Hilarego Łysakowskiego i Zygmunta Króla na tle Koloseum.

Marsylia, 6 III 1930

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Najdroższa Mamo!

Już dojechaliśmy do portu Marsylii, skąd jutro wyruszymy okrętem. W Rzymie byliśmy u Ojca św., w katakumbach, gdzie ukrywali się pierwsi chrześcijanie, i w Koloseum, gdzie męczono pierwszych chrześcijan (ilustracja przedstawia naszą grupę na tle Koloseum zroszonego krwią męczenników). A także, gdzie Niepokalana objawiła się Ratisbonne"owi [ 1 ], była Msza św. jak w katakumbach.

Jeszcze: jeden z braci musiał jechać przez Niemcy, więc go tu nie ma [ 2 ].

Z prośbą o modlitwę, byśmy nie dali rady przeszkadzać Niepokalanej

br. Maksymilian

[Adres] Wielmożna Pani | Marianna Kolbe | ul. Smoleńsk 6 | Kraków | Pologne

[Stempel pocztowy] Marseille-Gare Bches du Rhône 6 III 1930

[ 1 ] Por. Pisma, 190, przyp. 13.

[ 2 ] Zob. Pisma, 199, przyp. 1.