206

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z widokiem statku na morzu i nadr.: S. S. Angers Paquebot des Messageries Maritimes par grosse Mer [ 1 ].
Na morzu, 11 III 1930

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie

Bracia neoredaktorzy [ 2 ] tyle piszą, że ja już mogę powstrzymać się od szczegółów.

Niepokalana bardzo opiekuje się nami i już szczęśliwie dobijamy do Port Saidu, gdzie mamy być jutro o godz. 7 rano i wrzucić tę kartkę i listy.

Twój

br. Maksymilian M. Kolbe

[PS] Do nas można słać listy pod adresem: Rev. Franciscan Procuration 25 Tongshan Road Shanghai China - Asia (pour P. Maximilien Kolbe OMC arrive a 11 avril) [ 3 ]

Listy pójdą przez Syberię i nas uprzedzą.

[ 1 ] Dopisek św. Maksymiliana: Nasz okręt.

[ 2 ] Tj. bracia, jadący ze św. Maksymilianem na misje: Zygmunt Król, Hilary Łysakowski i Seweryn Dagis. Br. Zeno Żebrowski ograniczał się do krótkich przypisków.

[ 3 ] Dla O. Maksymiliana Kolbego, franciszkanina, który przybędzie 11 kwietnia.