207

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z widokiem statku na morzu i nadr.: S. S. Angers Paquebot des Messageries Maritimes par grosse Mer [ 1 ].

Na morzu, 11 III 1930

Droga Mamo!

Dnia 7 [III] wyjechaliśmy z francuskiego portu Marsylii, a jutro o godzinie 7 dojeżdżamy do Afryki i Azji. Jeszcze około 30 dni okrętem. List (kartkę) wrzucę jutro w Port Saidzie. Pierwszy to nasz przystanek.

Z prośbą o modlitwę

wdzięczny syn

O. Maksymilian

[PS] Niepokalana bardzo się nami opiekuje.

[Adres] Wielmożna Pani | Maria Kolbe | Kraków | ul. Smoleńsk 6 | (Pologne - Europe) [ 2 ]

[ 1 ] Dopisek św. Maksymiliana: Nasz okręt.

[ 2 ] Stempel pocztowy nieczytelny z powodu odklejenia znaczka.