208

Do kleryków franciszkańskich we Lwowie

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z widokiem statku na morzu i nadr.: S. S. Angers Paquebot des Messageries Maritimes par grosse Mer [ 1 ].

Na morzu, 11 III 1930

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drodzy Bracia Klerycy

Jutro dojeżdżamy do Port Saidu. Przejechaliśmy pomiędzy Sardynią a Korsyką, pomiędzy Kalabrią a Sycylią, a wczoraj oglądaliśmy szczyty gór wyspy Krety.

Niepokalana opiekuje się nami bardzo. Módlcie się, by Niepokalana kierowała wszystkim wedle swej woli.

Wasz

br. Maksymilian

[Adres] Do Braci Kleryków | OO. Franciszkanie | Lwów | Pologne - Europe

[Stempel pocztowy] 12 [...] [ 2 ]

[ 1 ] Dopisek św. Maksymiliana: Nasz okręt.

[ 2 ] Reszta nieczytelna z powodu odklejenia znaczka.