209

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Na statku "Angers", na Morza Czerwonym w pobliżu portu abisyńskiego Dżibuti, 16 III 1930] [ 1 ]

"Memento" [ 2 ]

br. Maksymilian

[ 1 ] Dopisek do listu br. Seweryna Dagisa z 16 III 1930 do współbraci w Niepokalanowie.

[ 2 ] W Dżibuti statek zatrzymał się 6 godzin; w tym czasie misjonarze motorówką udali się do portu (z listu br. S. Dagisa - jw.).