210

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z iluatr. przedstawiająca trzech wojowników, i nadr.: Davaks, Borneo.

Singapur, 30 III [1930] [ 1 ]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale

Dzisiaj odprawiłem Mszę św. w katedrze w Singapurze. Koniec półwyspu Malakka - Indochiny - obok wysp Borneo, Jawy i Sumatry. Ks. biskup [ 2 ] kazał sobie przesłać kilka (20) numerów pierwszych "Rycerza" chińskiego, bo chce go rozesłać misjonarzom swoim narodowości chińskiej.

Jesteśmy pod samym prawie równikiem.

br. Maksymilian

[Dopisek] Wszyscy zdrowi i cali.

[Adres] Najprzewielebniejszy | O. Prowincjał | Ks. Kornel Czupryk | Lwów | Klasztor OO. Franciszkanów | Poland - Europe

[ 1 ] Rok ustalono na podstawie chronologii podróży - zob. Pisma, 868, A.

[ 2 ] Bp Emile Barillon ze Stowarzyszenia Paryskich Misji Zagranicznych.