215

Do o. Alfonsa Orlicha

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OFMConv (OO. Franciszkanów) w Rzymie. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: The great pagoda in Soochow City (250 feet high). - Fotokop.: AN.

Szanghaj, 15 IV 1930

G[esù] M[aria] G[iuseppe] F[rancesco]

Reverendissimo Padre Generale!

Da venerdi mezzogiorno siamo a Shangai. Le difficoltà sono grandi ma nell’Immacolata la aperanza.

Oggi il Vescovo (provicario) ci permise di aprire la procura e Lo-Pa-hong un ricco cristiano cinese di dare la casa in uso. Domani ancora devo andare alle 3 dopo pranzo riguardo al "Rycerz" perché" finora abbiamo il permesso di propagare ma non vogliono permettere di stamparlo a Shangai.

Ci benedica

fr. Massimiliano M. Kolbe

[PS na odwrocie kartki]

Mi pare che non presto potrò lasciare l’Oriente per la ragione che i fratelli soli non potrebbero portare la cosa avanti. Almeno per ora. "Benedicite".

[Adres] Reverendissimo | Padre Generale | P. M. Alfonso Orlich | Roma Chiesa SS. XII Apostoli | Italia - Europa

[Stempel pocztowy] Shanghai [...] [ 1 ]

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale!

W piątek od południa [ 2 ] jesteśmy w Szanghaju. Trudności są wielkie, ale nadzieja w Niepokalanej.

Dzisiaj biskup (prowikariusz) [ 2 ] pozwolił nam otworzyć prokurę, a Lo-Pa-hong, bogaty chrześcijanin chiński, obiecał dać dom do użytku. Jutro mam jeszcze pójść do biskupa o trzeciej po obiedzie w sprawie "Rycerza", ponieważ dotychczas mamy pozwolenie na propagowanie, ale nie chcą nam pozwolić na drukowanie go w Szanghaju.

Z prośbą o błogosławieństwo

br. Maksymilian M. Kolbe

[PS na odwrocie kartki] Wydaje mi się, że nieprędko będę mógł opuścić Wschód z tego powodu, że sami bracia nie mogliby posunąć sprawy naprzód. Przynajmniej na razie. Z prośbą o błogosławieństwo.

[ 1 ] Data nieczytelna.

[ 1 ] Zob. Pisma, 213, przyp. 1.

[ 2 ] Bp Auguste Alphonse Pierre Haouissée TJ.