218

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Idols in Bubbling Well Road Temple.

Szanghaj, 22 IV [1930] [ 1 ]

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale

Co do prokury w Szanghaju biskup [ 2 ] postawił za warunek, by z jeden ojciec tu stale przemieszkiwał, wobec tego nie mogę powrócić do Europy, dopokąd kto inny mego miejsca nie zajmie. Z Niepokalanowa zaś piszą, że sobie zupełnie dają radę. Rezygnować z placówki w Szanghaju szkoda, bo to punkt centralny, a biskup na szerzenie stąd "Rycerza" (administrację) pozwolił, tylko nie godzi się na wytwarzanie "Ryoerza", bo całe Chiny podzielone są pomiędzy różne zakony, kongregacje itp. terytorialnie i każdy wyłącznie pracuje na swoim terytorium. Pozostaje nam więc zaszyte w głębi kraju Szensi, gdzie mamy misje, ale tam niemożliwie z braku komunikacji i kolejowej, i okrętowej (na rzekach).

Dziś [ 3 ] jadę do Japonii, może tam i po chińsku da się zrobić.

"Benedicite"

fr. Maximilian[us]

[Dopisek] U OO. Bernardynów w prokurze przebyliśmy przeszło tydzień i nic nie wzięli za to, niech im Niepokalana nagrodzi. Teraz najęliśmy mieszkanie, ale nożna adresować jak dotąd, bo rychło gdzie indziej zamieszkamy.

Jak mi się zdawało w Niepokalanowie, tak też i jest, że trudności mamy nie od pogan, ale od misjonarzy europejskich. Zresztą, i to Wola Niepokalanej.

Chińczycy gotowi nam i tłumaczyć na chińskie i koszty pokrywać. Lo-Pa-Hong chciał nam dać cały zakład w opiekę. Moglibyśmy przyjąć, gdyby nie trudność ta sama jak przy "Rycerzu".

Misje w Szanghaju mają OO. Jezuici i dużo zrobili.

[Adres] Very Rev[erend] | O. Prowincjał | Ks. Kornel Czupryk | Lwów | Klasztor OO. Franciszkanów | Pologne - Europe [ 4 ]

[ 1 ] Rok 1930 zaczerpnięto z chronologii podróży.

[ 2 ] Bp Auguste Alphonse Pierre Haouissée TJ.

[ 3 ] Św. Maksymilian wyjechał z Szanghaju 23 IV 1930, o czym świadczy jego Dzienniczek mszalny, 146.

[ 4 ] Stempel pocztowy nieczytelny z powodu odklejenia znaczka.