22

Do br. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis.
Rzym, 7 IV 1919

N[iech] b[ędzie] p[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Najdroższy Bracie!

Nie wiem, czy ta kartka dojdzie; napisz mi więc, gdy ją otrzymasz, abym mógł tak wiedzieć, czy droga przynajmniej dla listów jest otwarta. - Zresztą już kilka lat jak nie otrzymałem żadnego listu od Ciebie [ 1 ].

Pisząc raz do Mamy, włożyłem do listu także kartkę do Ciebie [ 2 ], (kto wie czy otrzymałeś), gdzie opisałem kółeczko "Militia Immaculatae"; w tej samej sprawie napisałem także do O. Bronisława Strycznego [ 3 ], ażeby razem z Tobą (o ile na to pozwolą Przełożeni) przetłumaczył to na polskie i zaszczepił na naszej polskiej ziemi. - Teraz zaś mogę dodać, że dnia 28 marca [ 4 ] J. E. Arc[ybiskup] Jaquet [ 5 ] uzyskał dla tego stowarzyszenia (w formie ogólnej tj. dla stowarzyszenia Niepokalanej, które istnieje w kolegium) błogosławieństwo od Ojca świętego [ 6 ], a jak N[ajprzewielebniejszy] O. Wikariusz Generalny dnia 4 kwietnia [ 7 ] zatwierdził na piśmie: "Libenti animo benedicimus, votaque facimus ut Beatissima_Virgo Immaculata, Ordinis Nostri Patrona, materna sua Protectione ac copiosa benedictione favest ac protegat piam militiam. fr. Dominicus M-a Tavani, Vicarius Generalis" [ 8 ].

Módl się za mnie i odpisz jak najprędzej, szczerze kochający podwójnie brat

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres] Wielebny | br. Alfons Kolbe | w klasztorze OO. Franciszkanów | (Plac WW. Świętych) | w Krakowie (Polska) (Polonia)

[Stempel pocztowy] Roma Ferrovia 7 IV 1919 [ 9 ]

[Stempel cenzora] Bologna Posta Estera Verificato per censura (33)

[ 1 ] Najwcześniejszy zachowany list o. Alfonsa do św. Maksymiliana nosi datę 29 IV 1919.

[ 2 ] Zob. Pisma, 21.

[ 3 ] List nie zachował się. O. Bronisław Stryczny przebywał wówczas w Kaliszu i figuruje jako pierwszy zapisany w Polsce do MI - zob. Księga wpisowa członków MI 1919-1922, 2.

[ 4 ] Podana w oryginale data 4 kwietnia jest pomyłką, co można stwierdzić na podstawie pamiętnika: "28 marca 1919 Ojciec św. pobłogosławił stowarzyszenie Niepokalanej pomiędzy alumnami kolegium przez J. E. Ks. Arc[biskupa] D. Jaqueta" (Pisma, 865, E). Tę samą datę podaje o. Alfons Kolbe, Notatki o MI, 3.

[ 5 ] Abp Dominique Jaquet.

[ 6 ] Papież Benedykt XV.

[ 7 ] I tu św. Maksymilian podaje pomyłkowo datę 11 kwietnia, podczas gdy w pamiętniku zapisał: "4 kwietnia N[ajprzewielebniejszy] O. Wikariusz Generalny dał swoje błogosławieństwo na piśmie dla MI" (Pisma, 865, F). Datę 4 kwietnia podaje również o. Alfons Kolbe w swoich Notatkach o MI 3.

[ 8 ] [Przekład polski] "Jak najchętniej błogosławimy i życzymy, aby Najświętsza Panna Niepokalana, Patronka naszego Zakonu, pieczą swą macierzyńską i obfitym błogosławieństwem życzliwie darzyła i osłaniała pobożne Rycerstwo. Fr. Domenico M-a Tavani, Wikariusz Generalny". O. Tavani, ówczesny wikariusz generalny, a wkrótce potem generał zakonu, udzielił błogosławieństwa na piśmie - jak dodaje o. Alfons Kolbe w Notatkach o MI, 3 - wywiedziawszy się szczegółom o programie, celu i środkach MI.

[ 9 ] Odciśnięta tylko górna część cyfry 7.