227

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Nagasaki, 20 V 1930

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Dorzucam jeszcze słów kilka do listu wczorajszego.

Zdaje mi się, że i katedra filozofii w Nagasaki jest placówką bardzo ważną [ 1 ], bo w diecezji Nagasaki znajduje się 60 000 katolików na 80-100 tysięcy katolików całej Japonii [ 2 ]. Prócz tego jeszcze diecezje okoliczne przesyłają tu swych alumnów, tak że praca nad tą młodzieżą to praca dla poważnej większości Japonii, gdzie na około 100 000 katolików zamieszkuje 80 000 000 (80 milionów) pogan [ 3 ]. Co za praca!!!

Prócz tego kto wie, czy i niejedno powołanie z takiego seminarium nie kapnie, a są tu i księża, i seminarzyści, i lud bardzo gorliwy, bo starsi przechodzili prześladowanie [ 4 ], a młodsi to dzieci prześladowanych i męczonych.

List ten ślę "ekspresem", bo nie wiem, czy i kiedy wczorajszy dojdzie; był zwyczajny. Pisałem w nim, że będę miał możność (prawdopodobnie) dostania się na kapitułę, bylebym otrzymał w czas powiadomienie o terminie. Prosiłem więc o telegraficzne podanie terminu, bym mógł się odpowiednio urządzić.

Dziś przyszła z drukarni korekta "Rycerza". Dla ciekawości i by bracia klerycy w tej sprawie tęgo się modlili, posyłam im kartkę z rękopisu "Rycerza".

Czy mógłbym też poprosić o zawiadomienie telegraficzne [ 5 ], kto będzie obrany Generałem [ 6 ], bo my tu odcięci od świata zakonnego.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Niechby nam do Nagasaki i do Szanghaju słali też "Commentarium Ordinis" i to "gratis", jako że na misje.

[ 1 ] W oryginale wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 2 ] Katolików w Japonii w 1930 r. było 92 798 - zob. Japan Catholic Directory 1967, 482.

[ 3 ] Św. Maksymilian różnie podawał liczbę ludności Japonii - zob. listy nr 265, 272, 309, 347. W rzeczywistości ludność Japonii w 1920 r. liczyła 55 473 000, w 1930 r. - 63 872 000, a po kolejnych dziesięciu latach - 71 400 000. Miesięcznik "Misje Katolickie" 51 (1932) 134 twierdzi, że w 1931 r. było 64 700 557 mieszkańców w Japonii.

[ 4 ] Misjonarze przybyli do Japonii w 1549 r. (misja św. Franciszka Ksawerego). W czasie kolejnego prześladowania w latach 1634-1635 chrześcijaństwo zostało w Japonii niemal całkowicie zlikwidowane. Ale tradycje chrześcijańskie przetrwały. Misjonarze zaczęli przybywać znów do Japonii od połowy XIX w., choć niechęć do chrześcijaństwa nie od razu ustała. W 1865 r. ks. A. Petitjean nawiązał kontakt z ukrytymi chrześcijanami mieszkającymi koło Nagasaki.

[ 5 ] W oryginale oba wyrazy: "telegraficzne" - podkreślone dwukrotnie.

[ 6 ] Generałem na kapitule generalnej w sierpniu 1930 r. został wybrany o. Domenico M. Tavani.