231a

Do braci Seweryna Dagisa i Zygmunta Króla w Szanghaju

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

Harbin, 23 VI [1930] [ 1 ]

MI

Drodzy Bracia

W sobotę wieczorem [ 2 ] po jedenastej przyjechałem do Harbinu. Na stację po mnie wyszli (bo telegrafowałem, że jadę) ks. proboszcz Ostrowski z ks. wikarym [ 3 ]. "Przyjęli bardzo gościnnie. Dzisiaj starania o wizę sowiecką i chińską wyjazdową posunęły się tak, że jutro spodziewam się je otrzymać. Trzeba było też fotografii, więc więcej zrobiłem, by i Wam posłać. Pojutrze o godz. 15.55 ruszę. W Moskwie mam być akurat za tydzień od wyjazdu, tj. we środę [ 4 ], a w Niepokalanowie około północy w czwartek. W piątek więc lub sobotę spodziewajcie się telegramu i napiszcie zaraz pocieszyć naszych "Japończyków" [ 5 ].

Zdaje się, że z Szanghaju przeniesiemy się do Harbinu, i proboszcz zaprasza i biskup (administrator) [ 6 ] kontent. Ale módlcie się, by Niepokalana uczyniła, jak zechce, bo i tu trudności są.

Pozdrowienie [dla] O. Mikołaja [ 7 ].

Polecam Niepokalanej

O. Maksymilian

[Dopisek] Piszcie już do Niepokalanowa wprost.

[ 1 ] Zob. Dzienniczek mszalny, 148.

[ 2 ] Dnia 21 VI 1930.

[ 3 ] Prawdopodobnie ks. Eyssymontt, "prawa ręka ks. prałata Ostrowskiego" - zob. I. Posadzy, Przez tajemniczy Wschód. Wrażenia z podróży, Potulice 1939, 298. Drugim wikariuszem przy kościele św. Stanisława był ks. Witold Zborowski - zob. tamże, 304.

[ 4 ] Dnia 2 VII 1930.

[ 5 ] Tj. braci przebywających w Nagasaki: Zenona Żebrowskiego i Hilarego Łysakowskiego.

[ 6 ] Harbin należał do wikariatu apostolskiego Kirin, powierzonego Stowarzyszeniu Paryskich Misji Zagranicznych. Wikariuszem apostolskim był w tym czasie bp Auguste Gaspais z tegoż Stowarzyszenia - zob. L’Année Missionnaire 1931, 145; Annuario Pontificio per l’anno 1935, 526.

[ 7 ] Mikołaj archimandryta - zob. Pisma, 216, przyp. 4.