237

Do Niepokalanowa

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Lwów, 26 VII 1930

Telegram

Dziesiąta wieczór przyjeżdżamy ja i kleryk [ 1 ]

Maksymilian

[Adres] Niepokalanów | Teresin k[oło] Sochaczewa

[ 1 ] br. kleryk Mieczysław Mirochna, późniejszy misjonarz w Japonii.