238

Do Nagasaki [ 1 ]

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN. Odpis sporządził br. Kamil Banaszek w 1930 r.

[Niepokalanów, 1 VIII 1930]

[PS] Ja jak najprędzej postaram się powrócić, jak tylko paszport i wizy otrzymam.

Sprawa pozwolenia formalnego na założenie klasztoru w Nagasaki już posłana do Rzymu.

Trzymajcie się zdrowo i - co najważniejsza - po zakonnemu, pomni na przepis Reguły naszej świętej (rozdz. III), "by... gdy idą przez świat, nie sprzeczali się i nie wadzili słowami, lecz aby byli cisi, spokojni, skromni, łagodni i pokorni..."

Jeżeli Niepokalana zechce, to niedługo się zobaczymy [ 2 ].

Polecam Niepokalanej

O. Maksymilian Kolbe

[ 1 ] Dopisek do listu br. Kamila Banaszka z 1 VIII 1930 z Niepokalanowa do Szanghaju.

[ 2 ] W Nagasaki przebywali bracia Hilary Łysakowskt i Zeno Żebrowski.