239

Do br. Seweryna Dagisa i br. Zygmunta Króla w Szanghaju [ 1 ]

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. Odpis sporządził br. Kamil Banaszek w 1930 r.

[Niepokalanów, 1 VIII 1930]

[PS] Jak tylko otrzymam paszport i wizy, zaraz powrócę do Was.

Co do Chin, to sprawa trudna, gdyż nie ma ojca do dyspozycji. Bardzo prawdopodobne, że wobec tego po moim powrocie i Wy na razie będziecie musieli wycofać się do Japonii. Na drugi zaś rok, jeżeli Niepokalana tak zechce, założymy placówkę i w Chinach.

Módlmy się, by Niepokalana pokierowała wszystkimi sprawami, jak sama zechce.

Niech Was Niepokalana ma w swej opiece.

O. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Pytań żadnych nie zamieszczam, bo się niedługo zobaczymy - jeśli tak Niepokalana zechce.

[Adres] Fr. Seweryn Dagis | Vallon 106, passage 2 | Shanghai | China - Asia | via Siberia

[ 1 ] Dopisek do listu br. Kamila Banaszka z 1 VIII 1930 z Niepokalanowa do Szanghaju.