241

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Stołpce, 13 VIII 1930

Drogi Bracie

Bilety zwracamy, bo za drogo pobrał kasjer, chociaż wygodnie na nich dojechaliśmy; można zareklamować zwrot pieniędzy wzwyż wziętych.

Ciebie nie budziłem, bo mi było żal [ 1 ] i tak dobrze widziałem. Kończę, bo zaraz jedziemy.

"Memento"

br. Maksymilian

[Adres na kopercie] Przewielebny Ksiądz | O. Alfons Kolbe | Niepokalanów | poczta Teresin Soch[aczewski] obok Warszawy [ 2 ]

[Stempel pocztowy] Stołpce 13 VIII 30

[ 1 ] Św. Maksymilian wyjechał w nocy i nie chciał budzić o. Alfonsa.

[ 2 ] Adres pisał kleryk Mieczysław Mirochna jadący ze św. Maksymilianem do Japonii.