242

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Stołpce, 13 VIII [1930]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Niepokalana nas szczęśliwie prowadzi.

Czy mógłbym poprosić o telegraficzne zawiadomienie, gdy przyjdzie beneplacitum [ 1 ], zaraz.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo. Benedicite i z prośbą o modlitwę

br. Maksymilian [ 2 ]

[ 1 ] Zezwolenie Stolicy Apostolskiej na założenie klasztoru w Nagasaki.

[ 2 ] Na liście złożyli także podpisy: br. Mieczysław Mirochna i br. Damian Eberl.