247

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Nagasaki, 2 IX 1930]

PS [ 1 ] - Uważam, że koniecznie starostwo musi ową metrykę z Odessy odszukać [ 2 ].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do listu br. Seweryna Dagisa z 2 IX 1930 do o. Alfonsa Kolbego.

[ 2 ] Zob. Pisma, 246, przyp. 4.