248

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Odp.: brak. - Odp.: ms AN.

Nagasaki, 10 IX 1930

PS - Br. Zygmunt [ 2 ], obecny administrator, prosi o adresy biskupów polskich (i w Ameryce).

Pomiędzy zmarłymi czytelnikami "Rycerza" można by zamieścić Józefa Żebrowskiego z Surowego, ojca br. Zenona, który nam sporo pomógł i będąc w Niepokalanowie 100 zł zostawił. - No, by i br. Zenonowi...

Jak tam Ministerstwo co do radia? [ 3 ]

Co do wiadomości o beneplacitum z Rzymu [ 4 ], to rzecz nader pilna, bo dotąd wciąż jesteśmy "fluctuantes" [ 5 ].

Ponieważ na to schodzi, że przyjdzie mi redagować więcej po francuska, bardzo byłbym wdzięczny za obszerniejszy słownik i gramatykę. - A i dotąd "La Croix" [ 6 ] dla "Mugenzai no Seibo no Kishi" [ 7 ] się nie pokazało, a wyczekuję go.

Przed chwilą zgłosił się młody Japończyk [ 8 ], by pracować "bezinteresownie dla Niepokalanej. - Cześć Niepokalanej. Bardzo odczuwaliśmy potrzebę takiego pracownika.

Dzięki Niepokalanej, że u Was tak wszystko rośnie. Niech Ona sama kieruje wszystkim.

Japończycy nie uznają podpisów, ale używają pieczęci: ot moja pieczęć [...] [ 9 ]

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do listu z Nagasaki, który się nie zachował; brak również odpisu, poza fragmentem autorstwa św. Maksymiliana.

[ 2 ] Br. Zygmunt Król.

[ 3 ] Św. Maksymilian od czasu założenia Niepokalanowa myślał o założeniu radiostacji nadawczej i wciąż o tym przypominał. Pomysł został zrealizowany 8 XII 1938 (audycja próbna).

[ 4 ] Zob. Pisma, 242, przyp. 1.

[ 5 ] Zdani na fale, niezakotwiczeni, tj. bez zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej.

[ 6 ] Zob. Pisma, 246, przyp. 10.

[ 7 ] Po jap.: "Rycerz Niepokalanej".

[ 8 ] Nazywał się Amaki Kunikiko.

[ 9 ] Odcisk pieczęci japońskiej św. Maksymiliana.