249

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Odp.: brak. - Odp.: ms AN.

Nagasaki, 17 IX 1930

PS - Zdaje się, że będąc w Niepokalanowie nie zapomniałem podać adresu, p. Ludmiły Lu, Harbin, Sodowaja 40 (róg Głównej), która złożyła 50 dol[arów] harbińskich na "Rycerza" chińskiego.

U nas roboty moc, tylko nieznajomość języka tęgo przeszkadza w rozwijaniu akcji. Nawet listu nie damy rady przeczytać, a tym bardziej napisać. Jaka więc komunikacja z czytelnikami. Pisane litery tęgo się różnią od drukowanych,.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do listu z Nagasaki, którego oryginał się nie zachował; podobnie jak w przypadku listu z 10 IX 1930 brak odpisu poza fragmentem pióra św. Maksymiliana.