25

Do br. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. kartka poczt. dwustr. zapis.
Kraków, 1 VIII 1919

N[iech] b[ędzie] p[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Najdrożasy Bracie

W nocy z poniedziałku na wtorek przyjechałem po 5 dniach podróży do Krakowa [ 1 ]. Z Bolonii przez cztery dni jechałem pociągiem Czerwonego Krzyża, gdzie nie tylko dawano nam jeść i "były łóżka do spania, ale nawet codziennie można było odprawiać Mszę św. Długo trzeba było się co prawda wlec, albo raczej czekać na różnych stacjach, ale za to bez żadnych rewizji na granicach wprost się jechało. Możesz sobie wyobrazić radość Mamy, gdym bez żadnego zawiadomienia o przyjeździe poszedł do niej do PP. Felicjanek. Mówiła, że Jej się zdaje, że śni. - Wczoraj odprawiłem także Mszę św. w kościele PP. Felicjanek [ 2 ]. Może się niedługo zobaczymy.

Z prośbą o modlitwę

szczerze kochający brat

O. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres] Wielebny Kleryk | Br. Alfons Kolbe | w klasztorze OO. Franciszkanów | Kalwaria Pacławska

[Stempel pocztowy] [...] [ 3 ]

[ 1 ] Por. Pisma, 23 przyp. 7. - Pierwszą Mszę świętą - wotywę o Niepokalanym Poczęciu NMP - w Ojczyźnie odprawił św. Maksymilian w kościele franciszkańskim w Krakowie 29 VII 1919 przed ołtarzem MB Bolesnej, następnego dnia, 30 VII, przed ołtarzem MB Niepokalanej.

[ 2 ] Mszę świętą odprawił św. Maksymilian w intencji matki i Sióstr Felicjanek.

[ 3 ] Stempel pocztowy nieczytelny.