255

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Oryg.: brak. Odp.: ms AN. - Druk.: fragmenty w RN 10 (1931) 18.

Nagasaki, 3 XI 1930

[PS] - Książki, Kwiatki [ 2 ], Psałterz i Manuale MI [ 3 ] dziś przyszły.

"Rycerza" na listopad jeszcze oczekujemy.

"La Croix" [ 4 ] przychodzi, lecz nie wiem, czy jako zamiana, ofiara dla Misji, o co dawno prosiliśmy, czy też za posłane tam z Niepokalanowa grosze? Poproszę o wiadomość.

Miesięczny zwyczajny u nas wydatek wynosi ok. 360 jenów prócz mieszkania. Razem mniej więcej 400 jenów tj. 1800 zł. W to wliczam normalny rozwój. Jak tam z długami? - Kłopoty są? Coraz namacalniej odczuwam, że ONA wszystkim kieruje. Dla muzeum sporo rzeczy przyślemy w paczce, byle cła nie zdarli.

Posłałem artykulik w sprawie ofiar [ 5 ]. Co do przesyłania z Ameryki wprost do nas można to i zamienić, gdyby radził [ 6 ].

O. Jerzemu [ 7 ] nie mamy czasu osobno pisać, dajcie wszystkim znać.

Memento

br. Maksymilian

[ 1 ] Dopisek do listu z Nagasaki.

[ 2 ] Kwiatki św. Franciszka z Asyżu w tłum. L. Staffa, wydane przez Bibliotekę Polską w Warszawie 1925.

[ 3 ] Manuale dei devoti dell’Immacolata, Roma 1930.

[ 4 ] Zob. Pisma, 246, przyp. 10.

[ 5 ] Zob. Pisma, 251.

[ 6 ] Nie udało się ustalić, o co chodzi.

[ 7 ] O. Jerzemu Wierdakowi.