256

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Pięć kart jednostr. zapis.
Niepokalanów japoński | Nagasaki, 12 XI 1930

Najprzewielebniejszy O[jcze] Prowincjale!

Nie czekając na odpowiedź na mój list z 25 X [ 1 ] bo nieprędko jeszcze taki szmat drogi przegoni, ślę ten list, bo... bo chociaż dziś już miesiąc upływa od telegramu o "beneplacitum apostolicum" [ 2 ], to jeszcze dotychczas dokument tu nie doszedł i mimo deszczów jesiennych i wichrów chłodnych musimy po medytacji w naszej skromnej kapliczce domowej, piąć się pod górę codziennie, a nawet wspinać po 60 coś schodach do kościoła parafialnego ze Mszą św., a nasz ołtarzyk czeka na... beneplacitum, dokument. - Być może, że zanim ten list do Lwowa się dostanie już i "beneplacitum" tu będzie, ale piszę, co przeżywamy, no i moje płuca wolałyby może kryć się przed zmianami pogody.

Telegrafowałem, że grozi utrata placówki [ 3 ], a tego nie wyjaśniłem w ostatnim liście. Otóż, gdym się wybrał do Tokio, wyczułem, że stolica sobie nas nie życzy, albo może uważa za jakichś trochę awanturników, którzy bez pozwolenia Rzymu tu przybyli. I tak delegat apostolski [ 4 ] po prostu przyznał, że gdyby się jego zapytali o zdanie z Rzymu, dałby odpowiedź odmowną, a nawet pytał, co już mamy, z widocznym zamiarem zorientowania się, jak to łatwo nas będzie wysadzić. Po rozmowie jednak okazał się przychylny, tylko wyczuwałem, że jest pod wpływem arcybiskupa [ 5 ] (z tym się nie widziałem, bo wyjechał z Tokio) albo i innych, bo polecił mi być w pewnych miejscach i donieść mu potem, jakie odniosłem wrażenie. Jednym słowem, wyczułem tam prąd przeciwny i wtedy lepiej zrozumiałem zmiany w naszym biskupie [ 6 ], gdy z Tokio wracał.

Po głowie mi zaczyna chodzić - internat od wakacji. Niewielka to tu trudność. Na miejscu mamy dobrze postawioną szkołę prowadzoną przez Braci Marianistów, a do wynajęcia obok naszego stoją jeszcze aż 3 domy w jednym z naszym ogrodzeniu. Czy przygotowywać?

Co do nazwy mamy tu poważny kłopot, gdyż zastaliśmy w Japonii OO. Bernardynów, którzy tu nazywają się Franciszkanami, toteż ludzie nas z nimi mieszają. Nazywano nas w Anglii "Bracia Popielaci", we Francji "Cordeliers", w Austrii "Minoryci". Jak zrobić w Japonii? Może Bracia Mniejsi od Niepokalanej, jak św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, bo ta nazwa najbardziej może odpowiadałaby naszemu charakterowi pracy.

Poprosiłbym więc o łaskawe odpowiedzi na te kilka spraw.

Z prośbą o seraficzne błogosławieństwo dla "całej rodziny"

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Szczegóły posyła br. Mieczysław [ 7 ] (oficjalnie) co 15 dni do Niepokalanowa, więc ich nie piszę, bo opowiadania byłoby bardzo dużo, a tu i roboty moc.

Przy pomocy Niepokalanej na listopad drukujemy 20.000, a na grudzień może 25.000, bo Japończycy bardzo chętnie "Rycerza" czytają.

"Tota Pulchra" [ 8 ]. "Litanii" i "Sancte Pater" [ 9 ] nie mówimy, bo mięsa nie używamy [ 10 ]. - Dobrze tak?

O. Julian [ 11 ] pisał o wiadomości świeże i fotografię do "Pochodni" [ 12 ], ale dotąd słaliśmy to "Rycerzowi" i chyba nie wypada inaczej.

Od spania do 10 godzin sam się uwalniam, gdy robota trzeszczy - bo o. Alfonsa tu nie ma. I to chyba dobrze?

Pisał o. Julian, że zapewne tu przyjadą chętni z Prowincji. - Doprawdy, że o ile nie są przejęci duchem Niepokalanej [ 13 ] i świętego ubóstwa, to szkoda pieniędzy na bilet, gdyż więcej by tu mogli zepsuć jak dopomóc. Tak mnie się zdaje.

[ 1 ] Ostatni zachowany list do o. prowincjała K. Czupryka nosi datę 29 X 1930. Św. Maksymilian pomylił się być może, posługując się tylko pamięcią.

[ 2 ] Zob. Pisma, 254, przyp. 3.

[ 3 ] Telegram się nie zachował.

[ 4 ] Delegatem apostolskim na Japonię z siedzibą w Tokio był bp Mario Giardini.

[ 5 ] Abp Jean Alexis Chambon z Paryskich Misji Zagranicznych, rządził archidiecezją tokijską w latach 1927-1938.

[ 6 ] Bpie Yanuario Hayasace z Nagasaki.

[ 7 ] Br. Mieczysław Mirochna.

[ 8 ] Tota pulchra - antyfona maryjna ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, praktykowana w zakonie św. Franciszka.

[ 9 ] Salve, Sancte Pater - antyfona ku czci św. Franciszka z Asyżu.

[ 10 ] Z przepisu Reguły św. Franciszka franciszkanów obowiązuje post od uroczystości Wszystkich Świętych do Bożego Narodzenia. W klasztorach korzystających z dyspensy, w których postu ściśle nie przestrzegano, odmawiano dodatkowe modlitwy nakazane przez przełożonych. Misjonarze pościli, dlatego tych modlitw nie odmawiali.

[ 11 ] O. Julian Mirochna.

[ 12 ] "Pochodni Serafickiej" - zob. Pisma, 96, przyp. 3.

[ 13 ] W oryginale wyraz "Niepokalanej" podkreślony dwukrotnie.