266

Do o. Floriana Koziury [ 1 ]

Oryg.. rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis.

Nagasaki (Mugenzainoba), 14 XII 1930

Maryja

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy cały Mugenzainoba [ 2 ] (Niepokalanów japoński) polskiemu Niepokalanowowi

1. br. Maksymilian M-a Kolbe
2. br. Mieczysław Maria
3. br. Damian M-a
4. br. Zenon M-a
5. br. Hilary Maria
6. br. Seweryn Maria
7. br. Zygmunt M-a

8. aspirant Sato Michał Shigeo [ 3 ]

Ucieszcie się i Wy podpisem aspiranta autentycznego Japończyka. Pierwszy to może Japończyk w naszym Zakonie.

[Adres] Przewielebny | O. Florian Koziura | Niepokalanów | p[oczta] Teresin Sochaczewski | (Polska - Europe)

[Stempel pocztowy] Nagasaki Japan 16 12 30

[ 1 ] O. Florian Koziura był gwardianem Niepokalanowa po śmierci o. Alfonsa Kolbego, tj. od 3 XII 1930 do 13 VII 1936, oraz w czasie wojny od 28 III 1941 do 15 IX 1941. Św. Maksymilian pisał na ręce o. Floriana, gdyż tenże wysłał telegram do Japonii i po zgonie o. Alfonsa był na razie jedynym kapłanem w Niepokalanowie.

[ 2 ] Mugenzainoba - miejsce Niepokalanej. Tak początkowo miał się nazywać Niepokalanów japoński.

[ 3 ] Numeracja św. Maksymiliana. Podpisy własnoręczne odnośnych osób. Aspirant Sato Shigeo podpisał się znakami japońskimi.