269

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN.

[Nagasaki, 21 XII 1930]

[PS] Operacja br. Mieczysława [ 2 ] ma być lekka i nie niebezpieczna, bo sprawa nieprzedawniona jeszcze.

Z niepokojem oczekujemy szczegółów co do śmierci o. Alfonsa [ 3 ]; zapewne już niedługo dojdą.

Jak tam teraz??...

Jaki stosunek Prowincji do "Rycerza"? - Czy ciężko z długami? - Czy na odezwę [ 4 ] moją czytelnicy tęgo odpowiedzieli? - Kto przydany na drugiego [ 5 ]?

Słowem chciałbym wiedzieć, jakie mam w Polsce "plecy" do działania w Japonii.

Polecam wszystkich Niepokalanej

br. Maksymilian

[Dopisek] Jak sprawa obywatelstwa i paszportu br. Seweryna [ 6 ] w starostwie?, bo niedługo przypada odnowienie paszportu zagranicznego.

Podobno br. Remigi [ 7 ] kleryk zabrał znaczki pocztowe na misje do Krakowa. Co się z nimi stało, warto by się dowiedzieć, bo pisze mi O. Sekretarz Gen[eralny] z Rzymu [ 8 ], bym zbierał znaczki, bo w Kurii zebrano ze znaczków 3300 lirów! Odpisałem, że zbieram i że nam bardzo potrzeba grosza. -Więc warto by zbadać sprawę znaczkową [ 9 ], zbierać, spieniężać: to by nas trochę i podparło. Niech te znaczki pójdą na naszą misję, bo przesłane dla Niepokalanej, a na nas nie zbierają wszystkie prowincje.

Kończę na razie. Szczęśliwego Nowego Roku

br. Maksymilian

[Dopisek] Jeszcze jedno: Nas tu już za mało na ten nakład. Chętnie bym zabrał znowu ze dwóch. Którzy mogliby ruszyć? Muszą być jednak bardzo dobrzy zakonnicy, bo tu więcej jak na świeczniku i trudności tyle, że i załamać się nietrudno. Może br. Efrem [ 10 ], br. Celestyn [ 11 ], Romuald [ 12 ] itp.

[ 1 ] Dopisek do listu z Nagasaki do Niepokalanowa; list się nie zachował - por. Pisma, 248, przyp. 1.

[ 2 ] Br. Mieczysława Mirochny.

[ 3 ] Zob. Pisma, 263.

[ 4 ] Zob. Pisma, 251.

[ 5 ] Do kierowania klasztorem i Małym Seminarium w Niepokalanowie trzeba było co najmniej dwóch ojców.

[ 6 ] Br. Seweryna Dagisa.

[ 7 ] Br. Remigiusz Wójcik.

[ 8 ] O. Timotheus Brauchle.

[ 9 ] O zbieraniu znaczków pocztowych na cele misyjne pisał już św. Maksymilian dwukrotnie - zob. Pisma, 258 i 262.

[ 10 ] Br. Efrem Szuca.

[ 11 ] Br. Celestyn Moszyński.

[ 12 ] Br. Romuald Mroziński.