270

Do o. Floriana Koziury

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN.

Nagasaki, 24 XII 1930

Maryja!

Przewielebny O[jcze] Magistrze!

List z intencjami mszalnymi dostałem, a i kupę grosiwa z 10 XII też.

Mając pracy moc, na tym na razie kończę i jeszcze raz wszystkim Szczęśliwych Świąt pod opieką Niepokalanej.

Aha, klerycy wyczekują bezskutecznie "Historii Kościelnej" Krynickiego (pomiędzy moimi książkami jest).

br. Maksymilian

[Adres] Przewielebny O. Magister | Ks. Florian Koziura | Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej" | Niepokalanów p[oczta] Teresin Soch[aczewski] | (Polska - Europe) via Siberia.