26d

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Kartka poczt. dwustr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 255-256.

Kraków, 19 X 1919

N[iech] b[ędzie] p[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Broniu

Tu w Krakowie (o ile pamiętam) dałem Tobie kartkę z programem Militiae Immaculatae i nawet do niej się wpisałeś. Prawda, że praca indywidualna jednostek wiele może przynieść pożytku na polu nawróceń i uświęceń, ale socjalna zdaje się mnożyć owoce. Dlatego też między klerykami tu w Krakowie do programu dodano zważywszy okoliczności (prout in Medio 2-o programmatis [ 1 ]) organizację równającą się prawie "Zelusowi Serafickiemu" [ 2 ], co [...] [ 3 ] Celem [...] i przy [...] tak [...] danie [...] się tu [...]; 3-cią no [...] referacik na ten mniej więcej temat. Następuje dyskusja i wnioski na przyszłość [ 4 ]. W końcu oddanie intencji, tj. karteczek z intencjami (chociaż przez pseudonimy) o nawrócenie osób, które kto żąda i o inne łaski. Te intencje spoczywają potem u stóp Niepokalanej na znak, że Jej całkowicie oddane. To jest organizacja dla kleryków.

Napisz mi, jak sądzisz, czyby nie można było między nami młodymi księżami należącymi do MI zaprowadzić ściślejszej organizacji, w której np. 1) każdy by mógł przysyłać swoje intencje tutaj; 2) po otrzymanych nawróceniach dać o tym znać, aby gdy więcej się zbierze, można było na cześć Niepokalanej ogłosić. Napisz, jakie jeszcze miałbyś wnioski.

Twój w św. O. Fr[anciszku] brat i commiles [ 5 ] w Niepokalanej

br. Maksymilian M-a Kolbe MI


[Dopisek] Ucałowania rąk dla Przew[ielebnego] O. Kustosza (Daniela)6. Pozdrowienia

dla O. Gw[ardiana] Maurycego [ 7 ] i O. Remigiego [ 8 ]. Orate pro me [ 9 ].

[Adres] Wielebny Ks. Bron[isław Stryczny] | Klasztor OO. F[ranciszkanów] w Kaliszu | Królestwo Polskie

[ 1 ] Jak mówi punkt 2 programu o środkach (zob. Program Rycerstwa Niepokalanej - Pisma, 877).

[ 2 ] "Zelus Seraphicus" - w latach 1910-1918 samokształceniowe kółko naukowe w Seminarium OO. Franciszkanów w Krakowie.

[ 3 ] Tu następuje pierwsze z miejsc uszkodzonych przez wycięcie znaczka.

[ 4 ] W oryginale wyrazy "na przyszłość" przekreślone.

[ 5 ] Współrycerz.

[ 6 ] O. Daniela Bielenia.

[ 7 ] O. Maurycego Madzurka.

[ 8 ] O. Remigiusza Huppenthala.

[ 9 ] Módlcie się za mnie.