26e

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Kartka poczt. dwustr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 256-257.

Kraków, 29 X 1919

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Broniu!

Wczoraj wieczorem otrzymałem Twoją kartkę i dzisiaj rano kupiłem z Konsystorza 3 Msze (3 kor)1 i polecone (504) wysłałem natychmiast, ale kto wie, czy na czas zajdą, bo Twoja kartka szła 5 dni.

Co do MI (Militia Immaculatae) ja nie znam usposobienia teraźniejszego moich Współkolegów, bo 7 lat albo najmniej 4 byłem z dala od nich; Ty więc lepiej mógłbyś mi wskazać to, co [...] [ 2 ] więcej ognia [...] [a]lbo sam do [...] [s]prawie na [...] mi potem znać o odpowiedzi. Ja, jak to już może powiedziałem, coś napomknąłem o. Hugolinowi [ 3 ] i jeszcze do niego jaśniej napiszę.

Ale nie myśl’ drogi Ojcze, że to pójdzie tak gładko; jeżeli jest w tym coś dobrego, to musi się przez ogień doświadczeń i przeciwności przeczyścić. Jedyna siła w tych wypadkach jest posłuszeństwo Przełożonemu "in respectivo foro" [ 4 ], tu się nie błądzi.

W św. O. Fr[anciszku] brat i commiles w Niepokalanej

br. Maksymilian Ma Kolbe

[Dopisek] Uczę historii kościelnej. Pozdrowienia najserdeczniejsze dla O. Kustosza [ 5 ],

Gwardiana [ 6 ] i Remigiusza [ 7 ].

[Adres] Wielebny O[jciec] Ks. Bronisław Stryczny | Klasztor OO Franciszkanów | w Kaliszu

[ 1 ] Najprawdopodobniej chodzi o nuty i ich cenę w koronach. Drugi nawias być może zawiera pocztowy numer nadania listu poleconego.

[ 2 ] Tu i dalej tekst kilkakrotnie uszkodzony poprzez wycięcie znaczka.

[ 3 ] O. Hugolinowi Czyżowi.

[ 4 ] W odpowiednim zakresie, w sprawach odnoszących się do zewnętrznej karności zakonnej - posłuszeństwo wobec przełożonych, w sprawach sumienia - posłuszeństwo spowiednikowi (kierownikowi duchowemu).

[ 5 ] O. Daniela Bielenia.

[ 6 ] O. Maurycego Madzurka.

[ 7 ] O. Remigiusza Huppenthala.