27

Do o. Alojzego Karwackiego

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.
Kraków, 3 I 1920

[...] [ 1 ] tym, co by chcieli także socjalnie pracować, podać statut szczegółowy jak np. statut ułożony przez kleryków w Krakowie (i przesłany "na pokaz" o. Wenantemu). Tak samo i rzymscy [ 2 ] mają kilka punktów ustawy szczegółowej. Statuty szczegółowe będą różne według różnicy stanu i warunków.

Władze, po które mi kazał N[ajprzewielebniejszy] O. Prowincjał pisać do Rzymu, już przyszły i jak najprędzej postaram się je rozesłać. Na jednej z nich jest dodana taksa 50 c[entimów], co dla około 30 [egz.] według teraźniejszej waluty doszłoby do 150 k[oron]; z porady więc N. O. Gwardiana [ 3 ] odpisz, że to zapłacimy po ustaleniu się waluty tj. będzie wynosić 10 razy mniej.

Co do władzy poświęcania i wkładania Cudownego Medalika, istnieje tzw. Stowarzyszenie Cud[ownego] Med[alika] ubogacone na nocy brewe z 8 lipca 1909 wszystkimi odpustami przywiązanymi do szkaplerza niebieskiego (Niepokalanego Poczęcia). Jedynym warunkiem należenia do niego jest noszenie Med[alika] Cud[ownego] włożonego przez tego, co ma władzę wkładania. Musi być jednak stowarzyszenie to kanonicznie założone, do czego potrzeba, aby biskup wyznaczył inspektora diecezjalnego. Porozumiewałem się co do tego z ojcem wizytatorem Księży Misjonarzy, aby ci, którzy od naszych ojców mających władzę wkładania Cud[ownego] Med[alika] otrzymają ten medalik, mogli się cieszyć wyżej wspomnianymi odpustami. Ostatnim razem pisał mi o. wizytator, że dla przemyskiej diecezji mógłbym wskazać jakiego z naszych ojców na inspektora. Miałbym na myśli o. Hugolina, ale wolę najpierw dać znać N[ajprzewielebniejszemu] O. Prowincjałowi, aby potem nie było jakich trudności. - Gdy parę tygodni temu był tu w Krakowie o. Florian, przyjął [ 4 ], a teraz zapewne już otrzymał inspektorat dla diecezji wileńskiej, (bo posłałem już list o. wizytatora do biskupa wileńskiego) [ 5 ]. Zresztą to żadnych oznaczonych nie nakłada obowiązków.

Chociaż w "Milicji Niepokalanej" nie jest warunkiem włożenie medalika przez mającego władzę, ale tylko noszenie go, to jednak o tyle jest dla nas korzystne, że w ten sposób zyskuje się także odpusty. Podać więc o. Hugolina jako kandydata na inspektora dla diecezji przemyskiej?

Co do wynalazku (jeśli tak nazwać można), to może napiszę do o. Feliksa, gdyż do pana Gruchały nie mam adresu. - Bóg zapłać za wskazanie źródeł historycznych.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo i życząc szczęśliwego przyszłego roku

zostaje niegodny w św. O. Fr[anciszku]

br. Maksymilian

[ 1 ] Brak pierwszej części listu, prawdopodobnie dwóch kart. Data podana została przez św. Maksymiliana w zakończeniu listu.

[ 2 ] Klerycy franciszkańscy z Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie.

[ 3 ] O. Mariana Sobolewskiego.

[ 4 ] Tzn. zgodził się być inspektorem.

[ 5 ] Bł. bpa Jerzego Matulewicza, ordynariusza diecezji wileńskiej w latach 1918-1925, późniejszego arcybiskupa.

[ 6 ] Nie wiadomo, o jaki wynalazek chodzi, może o "aparat piszący" - zob. Pisma, 884.