272

Do br. kleryka Macieja Biedrzyckiego [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Niepokalanów japoński, | Nagasaki, 28 XII 1930

Maryja!

Drogi Bracie i Wszyscy, którzy Niepokalaną tak kochacie!

Nie pisuję często, bo - prawda - ważniejszą rzeczą jest pracować dla Niepokalanej, jak o tej pracy pisać, a tu pracy tak dużo!... 90 000 000 pogan a z tego tylko około 100 000 katolików: [ 2 ] co za ogrom pracy !!!... - Jak się wyświęcicie, to pomożecie.

Dwa manualiki [ 3 ] przyjechały, a i kilka jeszcze (4-6) by się zdało, to bym posłał tym księżom, co umieją po włosku (między nimi i Japończycy, którzy ukończyli "Propagandę").

I kupka "Manuale Christianorum" [ 4 ] przygoniła od Was: "Bóg zapłać" przez Niepokalaną. - Dziś też czytałem w "L`Osservatore Romano" z 7 grudnia recenzję manualika bardzo ładną.

Chcecie coś z nowych wiadomości? - Dobrze. Otrzymujemy już - dzięki Niepokalanej - listy o takiej treści: "chcę zostać katoliczką, ale rodzice nie pozwalają", "pragnę zostać katolikiem, proszę mi wskazać kapłana katolickiego w mojej okolicy" (są tu miasta o 100 000 mieszkańców, gdzie nie ma księdza, jak słyszałem), "chcę zostać katoliczką, ale nie znam dobrze religii katolickiej, proszę mnie pouczyć", a osobiście mówi młodzieniec 19-letni poganin: "ja czytam "Rycerza", więc chcę zostać katolikiem" itp. - jakie to zachęcające, prawda? - A najtęższym tłumaczem "Rycerza" jest obecnie Japończyk, profesor, protestant [ 5 ], który ostatnio powiedział: "zdaje mi się, że przyszedł już czas, bym został katolikiem". - I podobne wypadki.

Módlcie się, by Niepokalana jak najprędzej zdobyła serca wszystkich Japończyków, no i wszystkich na całym świecie, bo to jest przecież cel MI.

Jaki jest adres dawniejszego o. rektora [ 6 ]? Roboty mam ogromnie dużo i podołać wszystkiemu jak należy nie sposób.

Wasz w Niepokalanej współrycerz i współbrat

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Bardzo bym prosił o adresy naszych konwentów w Ameryce z podaniem imienia przełożonego - to może zapukam o ofiarkę.

Tanti saluti cordialissimi al P. Rettore [ 7 ] e "Buon Capo d`anno" fr. Massimiliano [ 8 ].

[Adres] Rev[eren]do Fr. Mattia Maria Biedrzycki | Sede Primaria della "Milizia dell’Immacolata" | Collegio Serafico Internazionale | Roma (118) - via S. Teodoro, 42 | (Italia - Europe) - via Siberia

[Stempel pocztowy] Nagasaki Japan 30 12 30

[Nadawca] O. Maksymilian Ma Kolbe | Administration "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Tenshudo, Oura, Nagasaki, Japan, Asia

[ 1 ] Kleryk franciszkański Maciej Biedrzycki z prowincji w USA studiował w Rzymie i był prezesem koła MI.

[ 2 ] Zob. Pisma, 227, przyp. 2.

[ 3 ] Zob. Pisma, 255, przyp. 3.

[ 4 ] Manuale Christianorum, wyd. 2 w Rzymie w 1935 r., zawierało Nowy Testament, Vademecum kleryków i O naśladowaniu Chrystusa Tomasza à Kempis.

[ 5 ] Prof. Francisko Yamaki Toshio.

[ 6 ] O. rektora Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie w latach 1928-1930 Francesco Bonfantego.

[ 7 ] Moc najserdeczniejszych pozdrowień dla O. Rektora i [życzenia] "Szczęśliwego Nowego Roku" br. Maksymilian. - W latach 1930-1936 rektorem Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie był o. Giuseppe Abate, kolega św. Maksymiliana ze studiów w Rzymie.