273a

List okólny do czytelników "Mugenzai no Seibo no Kishi" w Nagasaki

Oryg.: brak. Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Nagasaki, ok. 1930] [ 1 ]

Maryja

Prośba

Kto by mógł i chciał dla miłości Niepokalanej przyczynić się do rozpowszechnienia Jej "Rycerza", przez pomoc w pisaniu adresów, niechaj będzie łaskaw powiadomić nas o tym na załączonej pocztówce, zaznaczając, czy stale czy też od czasu do czasu będzie mógł pisać. Jeżeli stale to mniej więcej ile godzin na tydzień lub miesiąc.

Dla ułatwienia my sami dostarczymy adresy do domu. i po napisaniu po nie się zgłosimy. Niepokalana za ten trud dla Niej podjęty po swojemu nagrodzi. Tym, co już wpisali się do Milicji Niepokalanej, przypominamy przy tej sposobności, że za każdy czyn spełniony dla sprawy Milicji Niepokalanej, a więc też jej organu "Rycerza Niepokalanej", zyskują 100 dni odpustu.

Administracja "Ryc[erza] Niepokalanej" [ 2 ]

[ 1 ] Już w r. 1930 (31 VIII itd.) przychodzili chętni z Nagasaki, by pisać adresy japońskie dla RN. Wydaje się, że działo się to na skutek apelów św. Maksymiliana - zob. Pisma, 868, C.

[ 2 ] Wprawdzie w miejscu podpisu figuruje administracja RN, jednak prośba jest niezawodnie autorstwa św. Maksymiliana.