282

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: The twenty-six Martyrs of Japan crucified at Nagasaki, on February 5th 1597. After a painting in the cathedral of Nagasaki.
Nagasaki, 10 II 1931

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

W odpowiedzi na kartkę z 22 I br. niniejszym donoszę, że br. Damian robi tu I rok filozofii [ 1 ]. Jest tu bowiem tylko jeden kurs. W roku następnym ma być tylko II rok.

W kwietniu zaczyna się drugi rok szkolny. Poprosiłbym o prędkie podanie ilości jadących na teologię, bym mógł w czas Seminarium powiadomić [ 2 ]. Może nawet listowna odpowiedź na tę kartkę już będzie nieco opóźniona; dlatego może by i telegram nie zawadził, o ile dotąd list z tą daną nie jest już do nas w drodze. Benedicite

br. Maksymilian

[Dopiski] Br. Mieczysław [ 3 ] jeszcze w szpitalu, ale już zaczyna chodzić.

Wiele placów jest tu do sprzedania, a raczej części gór, bo równego tu niewiele, jutro dzień Objaw[ienia] Niep[okalanej] w Lourdes myślę zadecydować wybór.

[Adres] Najprzewielebniejszy | O. Prowincjał | Ks. Kornel Czupryk | OO. Franciszkanie | Lwów | (Polska - Europe) | (via Siberia)

[Stempel pocztowy nadawczy] Nagasaki Japan 10 2 31

[Stempel pocztowy odbiorczego urzędu granicznego] Stołpce 28 II 1931

[ 1 ] Początkowo były plany posłania br. Damiana Eberla na teologię do Tokio - por. Pisma, 278.

[ 2 ] Por. Pisma, 271 i 278.

[ 3 ] Br. Mieczysław Mirochna.