283

Do o. Floriana Koziury [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Nagasaki, 15 II 1931]

[PS] Wysyłany dziennik japoński, który, choć nie proszony, o nas wzmiankę zrobił [ 2 ] i przesłał numer dowodowy z czerwoną ręką wskazującą, gdzie o nas jest - do muzeum, bo br. Kamil [ 3 ] "pisał" o dziennik.

Nie wiem, czyście widzieli już japoński dyplomik MI, więc i jego dla muzeum załączam i 1 egz[emplarz] dla biblioteki redakcyjnej.

Angielsko-polska gramatyka by się przydała dla tych dwóch, co polskiego się uczą u mnie [ 4 ]

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do listu br. Damiana Eberla; rkps zachował się tylko w fragmencie zawierającym dopisek św. Maksymiliana.

[ 2 ] Dziennik japoński, który zamieścił art. o naszych misjonarzach - nie zachował się w AN.

[ 3 ] Br. Kamil Banaszek.

[ 4 ] Nie udało się ustalić, o kogo chodzi.