284

Do br. Celestyna Moszyńskiego

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN.
Nagasaki, 16 II 1931

Oczekujemy, tylko nie spiesz bardziej niż okręt. Niech Niepokalana przyprowadzi cało i zdrowo. Nie pytam o nic, bo najprędzej to sam opowiesz [ 1 ].

br. Maksymilian

[Adres] Rev[erend] Celestyn Moszyński | Messageries Maritimes | 3, Ice House Street | Hong Kong (China) | (En bateau D’Artagnan de Marseille passant | par Hong-Kong à Kobe. Religieux polonais).

[ 1 ] Br. Celestyn Moszyński wyjechał z Polski 26 I 1931, do Nagasaki przyjechał 12 III 1931.