286

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. z ilustr. i nadr.: Great view of Daiki-building at the corner of Uehom-Machi street, Osaka. Ten sam nadruk w jęz. japońskim.

[Nagasaki, 25 II 1931] [ 1 ]

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Stwierdzając odbiór listu z dnia 21 I i pocztówki z 3 II na razie pokrótce odpisuję:

1) Br. Mieczysław [ 2 ] już ze szpitala powrócił: kazałem mu samemu list napisać.

2) Artykuł pierwszy ze wstępnych [ 3 ] dziś skreśliłem i słać od czasu do czasu będę.

3) Cześć Niepokalanej, że raczy sama kierować i tu w Japonii i w Polsce.

4) W sprawie terenu pertraktacje są już na ukończeniu. Właściciele (jest ich 16) boją się o spłaty, więc aż zaproponowałem warunek, że jeżeli do sześciu miesięcy wszystkiego nie zapłacimy, to i pierwszą ratę w kwocie 1 500 jenów i budynki, które postawimy, zabiorą, ale termin spłaty upływa w trzech miesiącach. - Gdyby się opłaciło wcześniej, lub zaraz, to jeszcze by może można coś z ceny urwać - ale i tak się zrobi. Robią trudności z rozpoczęciem budowy przed spłaceniem całej należytości. Podobno tak też brzmi prawo japońskie.

Z prośbą o błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

[PS na odwrocie kartki] Po kupieniu terenu więcej listem poślę; teraz roboty moc.

Jeden z budynków Osaki.

Biskupi Osaki [ 4 ] i Tokio [ 5 ] pozwolili na szerzenie "Rycerza" w swych diecezjach.

Myślę o braciach na budowę.

Moje zdrowie teraz niezłe - mogę już pracować.

Cześć Niepokalanej.

[ 1 ] Datę ustalono na podstawie dziennika korespondencyjnego św. Maksymiliana, w którym pod datą 25 II 1931 pisze: N[ajprzewielebniejszy] O. Pr[owincjał] Lwów. Odp. na list z 21 I i poczt[ówkę] z 3 II (wpłaty).[ 2 ] Br. Mieczysław Mirochna.[ 3 ] "Wieści z Prowincjałatu OO. Franciszkanów w Polsce" 1 (1931) 67-75 (numeracja stron według odpisu maszynowego AN) zamieściły nie podpisany art. pt. Posłuszeństwo zakonne, prawdopodobnie pióra św. Maksymiliana.[ 4 ] Bp Jean Baptiste Castanier.[ 5 ] Bp Jean Alexis Chambon.