28f

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Kartka poczt. dwustr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 257-258..

Kraków, 2 IV 1920

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Ojcze

Jeszczem nie otrzymał zawiadomienia, czy ta Msza św., którą obiecałeś odprawić jeszcze w lutym (jeśli się nie mylę) z intencją, której jałmużna szłaby na rzecz "Milicji", jest już odprawiona czy też zapomniana. Proszę mi o tym donieść.

Niepokalana rozwija coraz więcej "Milicję" swoją, pomimo wielu przeszkód. Jest nas teraz około 1050. We Lwowie istnieje także ognisko wśród nowicjuszów; mieli już 3 odczyty, a do kleryków MI w Krakowie przysłali list oficjalny. Organizuje się także MI wśród wychowanków Księży ks. Markiewicza [ 1 ] w Miejscu Piastowym. Proszę mi przysłać: 1) imiona i nazwiska, 2) zajęc[ie], 3) miejsce pobytu członków MI w Kaliszu.

Macie tam często okazję być w Poznaniu?

MI posiada biblioteczkę, około 70 tomów nowo kupionych, wyborowych, drukarkę i pieczęć

[Maksymilian M-a Kolbe]

[Dopisek] Wesołych Świąt Tobie i wszystkim Ojcom i Prz[ewielebnemu] O. Kustoszowi [ 2 ].

br. Maksymilian M-a Kolbe MI

[Adres] Wielebny Ojciec | Ks. Bronisław Stryczny | Klasztor OO. Franciszkanów | Kalisz, P.S.A. [ 3 ]

[Nadawca] Maksymilian M-a Kolbe | Klasztor OO. Franciszkanów | Plac WW. Świętych | Kraków

[Stempel] MI

[ 1 ] Bł. Bronisława Markiewicza (1842-1912), założyciela michalitów.

[ 2 ] O. Danielowi Bieleniowi.

[ 3 ] Nie udało się ustalić, co znaczy skrót P.S.A.