28g

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Kartka poczt. dwustr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 258-259.

Kraków, 16 V [1920] [ 1 ]

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Ojcze

Z polecenia O. Magistra [ 2 ] donoszę, że Msza gregoriańska odprawia się 20 bm.

Czemuż to mi nie doniesiesz, czy ta Msza św., za którą jałmużna miała iść na rzecz "Milicji" (jeszcze w styczniu przyjęta) jest już odprawiona, czy też nie. Rzecz to ważna, a przypomnieć sobie kazałeś, więc nie wiem, czyś nie zapomniał.

Członków MI jest teraz przeszło 1300. Książek (do wypożyczania) treści zwłaszcza apologetycznej i żywotów Świętych mamy około 150. Między czytelnikami jest jeden protestant, jedna schizmatyczka i dwaj żydki.

Potrzebuję bardzo modlitwy, toteż gorąco się polecam.

O. Maksymilian M-a MI

[Dopisek] Co się tam dzieje z MI?

[Adres] Wielebny Ojciec | Ks. Bronisław Stryczny | Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | Klasztor OO. Franciszkanów | Plac WW. Świętych w Krakowie

[ 1 ] Rok ustalono na podstawie daty stempla pocztowego.

[ 2 ] O. Czesława Kellara.